martes, 18 de mayo de 2010

miércoles, 5 de mayo de 2010

resumen

ELS ICEBERGS
Els icebergs són blocs enormes de gel de fins a 400 m de gruix que es desprenen dels casquets polars a causa de les càlides temperatures. Els icebergs floten perfectament sobre l’aigua per què la densitat del gel és de 915 kg/m3 i la aigua del mar ,1020kg/m3.
Els icebergs que s’originen en el casquet de l’àrtic són forma tubular amb vores escarpades i alguns poden tenir dimensions considerables. En 1963 se’n va originar un de gairebé 10.000 km2( superior a la província de Barcelona

jueves, 29 de abril de 2010

RESUMEN

PUNTS DE FUSIÓ I D'EBULLICIÓ

Les substàncies pures són les que estan constituïdes per una única substància ,com per exemple, l'or, l'aigua o l'hidrogen. El punt de fusió i d'ebullició són propietats característiques.
Punt de fusió: s'anomena fusió al pas de l'estat sólid al líquid. El punt de fusió de una substància pura és la temperatura a la cual es fon a pressió atmosferica normal.
Punt d'ebullició d'un liquid pur es la temperatura a la qual bull quan està en un recipient obert i la pressió atmosfèrica és normal. Mentre està bullint, la seva temperatura no variara.

miércoles, 21 de abril de 2010

miércoles, 3 de marzo de 2010

Els fongsEls fongs són esser vius eucariotes , unicel·lulars o pluricel·lulars del tipus tal·lus que s'alimenten de matèria organica (eterotrofs) amb digestió externa.·saprofits:que aprofita matèria organica en descomposició.
·Parasits: que viuen en altres organismesen els cuals perjudiquen.
·Simbiont: que viuen associats amb altres organismes i beneficien mutuament.

SAPROFIT-SAPROFITISME
PARASIT-PARASITISME
SIMBIOSIS-SIMBIONTE

Fong pluricel·lulars desenvolupen filaments de cél·lules ,denominades hifes ,que és ramifiquen formant una massa anomenada marceli. L'organ reproductor s'anomena bolet.Es reprodueixen asexualment per espores.I surt exactament igual. Unicelulars es reprodueixen asexualment per gemmació.

martes, 2 de marzo de 2010