jueves, 29 de abril de 2010

RESUMEN

PUNTS DE FUSIÓ I D'EBULLICIÓ

Les substàncies pures són les que estan constituïdes per una única substància ,com per exemple, l'or, l'aigua o l'hidrogen. El punt de fusió i d'ebullició són propietats característiques.
Punt de fusió: s'anomena fusió al pas de l'estat sólid al líquid. El punt de fusió de una substància pura és la temperatura a la cual es fon a pressió atmosferica normal.
Punt d'ebullició d'un liquid pur es la temperatura a la qual bull quan està en un recipient obert i la pressió atmosfèrica és normal. Mentre està bullint, la seva temperatura no variara.

No hay comentarios:

Publicar un comentario